Roditeljima polaznika kraćeg programa predškole

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Program predškole određen je  Pravilnikom o sadržaju i trajanju programa predškole koji je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, 25. kolovoza 2014. godine.Iz ovog dokumenta izdvojit ću poglavlje koje govori o sadržaju programa predškole,a opisan je u članku 2.

(1) Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.

(2) Program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

(3) Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unapređivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.

(4) Kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti odnose se na:- komunikaciju na materinskom jeziku- elementarnu komunikaciju na stranim jezicima- matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji- digitalne kompetencije- učiti kako učiti- socijalne i građanske kompetencije- inicijativnost i poduzetništvo- kulturnu svijest i izražavanje- motoričke kompetencije primjerene dobi.

(5) Osobni potencijal i cjeloviti razvoj svakog djeteta odnosi se na njegove:- tjelesne- emocionalne- socijalne- komunikacijske- stvaralačke   – spoznajne mogućnosti   i- zrelosti  koje u toj dobi treba poticati da bi dosegnule svoj optimalni razvoj i to ne samo utjecajima u obiteljskom okruženju, nego i preko djetetova interaktivnog odnosa s njegovim vršnjacima, odgojiteljima i drugim  stručnjacima te neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.  

(6) Okruženje u kojem se provodi program predškole predstavlja niz čimbenika koji potiču i usmjeravaju djetetov tjelesni, socijalno – emocionalni, komunikacijski i spoznajni razvoj te utječu na oblikovanje njegove osobnosti, vrijednosti,navika i vještina (prostor, oprema, skupina vršnjaka, odrasle osobe, događaji, aktivnosti).

(7) Prostor za provedbu programa predškole mora biti prilagođen psihofizičkim osobinama djeteta u godini prije polaska u osnovnu školu i slijediti higijensko – zdravstvene i odgojno – obrazovne standarde.

(8) Dječji vrtić / osnovna škola i druga ustanova koja provodi program predškole obvezna je surađivati s roditeljima djece u godini prije polaska u školu, ustanovama i pojedincima koji mogu sudjelovati u odgoju i obrazovanju te skrbi za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu te pridonijeti kvaliteti programa predškole.

Dječji vrtić Maslačak Belišće kraći program predškole, shodno Godišnjem planu i programu odgojno-obrazovnog rada ustanove za pedagošku 2019.-2020. godinu, organizirao je u razdoblju od 3. veljače 2020. godine, a plan završetka bio je 29. svibnja 2020. godine.

Radilo se o ukupnom fondu  249 sati i dnevnoj dinamici neposrednog odgojno – obrazovnog rada s djecom u trajanju 3 sata.Kraći program predškole bio je organiziran u slijedećim mjestima i objektima:

Rbr. Mjesto Objekt

1. Belišće Matični vrtić

2. Gat Područni vrtić

3. Brođanci Područna osnovna škola

4. Bizovac Područni vrtić

5. Petrijevci Područni vrtić


Ukupno prijavljenih polaznika kraćeg programa predškole bilo je:

Rbr. Mjesto Broj djece

1. Belišće 232.

Gat  33.

Brođanci 144.

Bizovac 225.

Petrijevci  5

UKUPNO: 67


Voditeljice kraćeg programa predškole po mjestima izvedbe bile su:

Rbr. Mjesto Voditeljica

1. Belišće Sara Ćavar

2. Gat Valentina Falamić

3. Brođanci Marijana Tomić

4. Bizovac Marijana Tomić

5. Petrijevci Marta Sudar


Zadnji susret polaznici kraćeg programa predškole imali su 13. ožujka 2020. godine.

Od 16. ožujka 2020. godine redovne aktivnosti na razini predškolskih ustanova prekinute su zbog epidemije COVID-19.

Predškolske ustanove  od 11. svibnja 2020. godine  ponovno rade s djecom slijedom uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,  objavljenih 29. travnja 2020. godine, i preporuka za rad s djecom rane i predškolske dobi u dječjem vrtiću koje je izradilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a objavljene su 5. svibnja 2020. godine.

U preporukama MZO navode se mogući oblici nastavka provedbe kraćeg programa predškole, a on se do daljnjeg treba nastaviti on – line putem.

Odgojiteljski timovi po objektima naše ustanove sustavno rade na izboru i predstavljanju odgojno – obrazovnih sadržaja koji su prvenstveno namijenjeni polaznicima starijih vrtićkih skupina i predškolcima.

Upute HZJZ-a i preporuke MZO trajat će dva tjedan, dakle od 11. svibnja do 22. svibnja 2020. godine.

Tijekom slijedeće tjedna, u razdoblju od 18. do   22. svibnja 2020. godine, očekujemo nove upute HZJZ i  preporuke MZO koje će se odnositi na nastavak rada redovnih odgojno – obrazovnih programa kao i kraćih programa organiziranih na razini naše ustanove za ovu pedagošku godinu.  Odgojiteljski tim i stručni suradnici nastavit će pripremati sadržaje važne roditeljima i djeci kroz članke i video uratke koji će Vama i djeci, nadamo se, pomoći u što kvalitetnijem provođenju vremena i pripremi za polazak u osnovnu školu.

Ponuđeni odgojno – obrazovni sadržaji temeljno će biti vezani uz poticanje:

• Predčitalačkih vještina

• grafomotorike

• predmatematičkih vještina i  

• motorike i tjelesne koordinacije.

O novim uputama i preporukama bit ćete na vrijeme informirani, a do tada pratite obavijesti i informacije na web stranici  (https://www.vrtic-maslacak-belisce.hr) i facebook stranici naše ustanove.

Za dodatne informacije možete nas nazvati telefonski na broj 663-755 ili poslati upit na e-adresu: vrtic.belisce@gmail.com.

Zahvaljujemo Vam na razumijevanju i suradnji.

Izvor:Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Zagreb, 25. kolovoza 2014. godine.

Pripremio: Zdenko Glasovac, prof.