Što radi zdravstveni voditelj u vrtiću? “Zdrava vanjština počinje od unutrašnjosti” Robert Urich

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Zdravstveni voditelj je viša medicinska sestra čije je radno mjesto regulirano Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe, koji je sastavni dio Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u  RH.

U vrtiću radi na osiguranju i unapređenju zaštite zdravlja djece provodeći mjere iz Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koje je odredilo Povjerenstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN 12/11/2007).

Zdravstveni voditelj radi:

 • procjenu zdravstvenog statusa djeteta kod prijema u vrtić kroz razgovore s roditeljima novoprimljene djece
 • prikuplja liječničke potvrde kod prijema djece u vrtić
 • prikuplja liječničke potvrde nakon povratka djece poslije bolesti
 • provodi zdravstveni odgoj djece i odraslih
 • provjerava dokumentaciju o procijepljenosti djece
 • upućuje djelatnike vrtića na sanitarne preglede i higijenski minimum
 • provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti.


Glavni zadaci zdravstvenog voditelja  su:

 • prevencija bolesti
 • praćenje pobola djece kroz vođenje zdravstvenih kartona
 • poduzimanje mjera za smanjivanje pojava zaraznih bolesti i prevencije ozljeda
 • izrada jelovnika i briga o pravilnoj prehrani djece u vrtiću prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece – jelovnici i normativi
 • sustavno praćenje rasta i razvoja djece te stanje njihove uhranjenosti
 • provođenje zdravstvene edukacije kroz radionice s djecom
 • unapređivanje higijenskih navika kod djece
 • provođenje edukacije odgojitelja u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda
 • očuvanje i unapređivanje zdravlja
 • suradnja s epidemiološkom službom.


Također, briga o osiguranju i provedbi higijensko-sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima vrtića dio je posla koji obavlja zdravstveni voditelj kao i sudjelovanje u organiziranju, stvaranju odgovarajućih uvjeta i osiguranju pravilne prehrane u ustanovi za sve vrste programa prema HACCP sustavu.

Pripremila: Monika Jakišić, VMS, zdravstvena voditeljica