Tko je predškolski psiholog?

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

Psiholog u vrtiću član je stručno-razvojnog tima  koji na razini predškolskih ustanova čine pedagog, psiholog i defektolog – logoped ili rehabilitator,  i zajedno s njima radi na što kvalitetnijem zadovoljavanju razvojnih potreba djeteta, a pri tome usko surađuje s odgojiteljima, roditeljima i lokalnom zajednicom.

Jedan od najvažnijih zadataka psihologa je što ranije prepoznavanje psihofizičkih osobina i razvojnih potreba djeteta osobito ako se radi o djeci s poteškoćama u razvoju ili potencijalno darovitoj djeci. Cilj ovog zadatka je osigurati sve što je djetetu potrebno za optimalni razvoj.
Nakon toga psiholog pruža potrebne informacije i psihološku podršku roditelju i odgojitelju i po potrebi uključuje dijete u praćenje i tretman. Ukoliko je potrebno, kontaktira i sa stručnjacima u drugim ustanovama radi upućivanja djeteta na dodatnu procjenu ili tretman.

U svom radu psiholog se koristi psihologijskim testovima, procjenama i opažanjem.

Psiholog ima važnu ulogu i u pilagodbi djeteta na vrtić. Često polazak u vrtić predstavlja za dijete prvo duže odvajanje od roditelja i ulazak u veću skupinu druge djece što može biti vrlo stresno za dijete i samog roditelja. U tom razdoblju roditelji mogu biti tjeskobni, nesigurni i imati mnogo pitanja, a psiholog im tada može pružiti savjetodavnu pomoć i podršku. Također, psiholog može pomoći roditeljima u razumijevanju dilema i problema na koje nailaze u odgoju svoje djece te ih savjetovati o mogućim promjenama u pristupu djetetu, ukoliko su one potrebne.

Psiholog u vrtiću također procjenjuje spremnost djeteta za školu te pomaže odgojiteljima i roditeljima  što bolju pripreme dijete za taj prijelaz i  kvalitetniju prilagodbu na školu kao  novo okruženje.

Psiholog svakodnevno surađuje s odgojiteljima koji ipak najveći dio vremena provode u neposrednom radu s djecom. Pri tome im pomaže u planiranju odgojno-obrazovnog rada, savjetuje ih i pruža im podršku u radu s djecom s posebnim potrebama i s teškoćama u razvoju, pomaže im u olakšavanju razdoblja prilagodbe i poticanju djeteta da ostvari svoje potencijale te organizira i provodi stručna usavršavanja odgojitelja.  

Iz svega navedenoga vidljivo je da je široka lepeza poslova predškolskog psihologa, a da svi dijelovi posla imaju za cilj cjeloviti rast i razvoj djeteta što se može ostvariti jedino kroz zajednički rad i uz kvalitetnu suradnju s odgojiteljima, roditeljima i lokalnom zajednicom.


Psihologinja za vas radi svakog radnog dana od 9 do 13 h. Slobodno se obratite ukoliko vam je potrebna pomoć, savjet ili želite razgovarati o svom djetetu!

Pripremila: Marija Majdenić, mag. psych.