Tjedan dječje kreativnosti u Maslačku – MRAVIĆI

Podijeli s prijateljima

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on pinterest
Share on email

U Tjednu dječje kreativnosti u Maslačku mješovita jaslička skupina – MRAVIĆI imala je za središnju temu aktivnosti BUBAMARU.

Bila je to prilika kroz integrativni pristup temu obraditi kroz većinu razvojnih područja o kojima skrbimo u radu s djecom rane i predškolske dobi.

Djeca su bojala, ljepila, modelirala, gradila kućicu za bubamaru, čitala i komentirala priču pod nazivom „Nezadovoljna bubamara“, kroz tjelesne aktivnosti imitirala neke njene pokrete, a bilo je i pjesme o bubamari.

Pripremile:
Valentina Mandić, odgojiteljica
Ana Mogoroš, odgojiteljica